Sophantering

Sophanteringen bygger på att du som medlem tar ditt ansvar för källsortering och följer anvisningarna vid sopkärlen på Hanstavägen, Oddegatan, Surtsögatan samt i Grovsoprummet.
 
Det är mycket viktigt att vi hjälper varandra att hålla ordning.

 • Vänligen följ de instruktioner som finns vid varje behållare så att du sorterar rätt och förbättrar vår gemensamma miljö.
 • Ingenting får ställas på golvet bredvid sopkärlen. Allt ska rymmas i kärlen.
 • Alla kartonger, stora som små, ska du vika ihop innan du lägger dem i behållarna.
 

Hushållssopor
Soppåsen med hushållsavfall är det som blir över när du har sorterat ut det som går att sortera.
Sortera ut förpackningar av papper, plast, metall, glas samt tidningar. Skruva av plast- och metallock och sortera i rätt kärl.
Sortera och släng i korrekt behållare på Hanstavägen, Oddegatan och Surtsögatan.

 • Hushållssopor - matavfall, kaffefilter, kuvert.
 • Tidningar - tidningar, kataloger, reklamblad, pocketböcker, kontorspapper.
 • Kartong och Pappersförpackningar - kartonger, wellpapp, påsar - tömda och rena & platta till/vik till mindre bitar!
 • Plastförpackningar - plastflaskor, plastpåsar, chipspåsar, frigolit - tömda och rena!
 • Ofärgat glas - glasflaskor och glasburkar - tömda och rena!
 • Färgat glas - glasflaskor och glasburkar - tömda och rena!
 • Metallförpackningar - konservburkar, kapsyler, sprayflaskor – tömda och rena!

 
Grovsoprum
Brf Surtsö och Brf Odde har skapat ett rum för grovsopor för föreningarnas medlemmar.
Grovsoprummet är i garaget framför parkeringsplatserna  17, 16, 15 samt framför Hanstavägen 90 ingång via garaget.

 • Öppettid: kl 18.00 - 20.00
 • Söndagarna 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 25 juli, 29 augusti, 26 september,31 oktober, 28 november, 26 december

Ingenting får ställas på golvet bredvid sopkärlen. Inte heller på golvet inne i eller utanför grovsoprummet. Placera dina sopor enligt skyltarna!


 

JANEJ
Grovavfallträlådor, leksaker, porslin/keramik, dricksglas, blomkrukor, glas, textilierFarligt avfall, elektronik, förpackningar, tidningar, hushållssopor, matavfall, byggavfall
Elavfallallt med sladd/batteri, brödrost, mikrovågsugn, tangentbord, mobiltelefon, rakapparatFasta elinstallationer, lysrör, ljuskällor, batterier, annat farligt avfall
Metallförpackningar T.ex. konservburkar, kapsyler, lock, aluminiumfolieBurkar med färgrester, grovavfall
LysrörLysrör längre än 60cmTrasiga/ krossade lysrör, lysrör kortare än 60 cm, kvicksilverlampor, lågenergilampor, halogenlampor, glödlampor, papphylsor, neonrör
Röd behållaresmå batterier, ledlampor, lågenergilamporBil-batterier, MC- batterier


Föreningarna har avtal med SUEZ för behållare och för hämtning av källsortering.

Detta får INTE kastas i grovsoprummet: t.ex. miljöfarligt avfall (t.ex. färg, kemikalier, olja), kylskåp, cyklar, barnvagnar, möbler, byggavfall, bildäck etc.
Du ska på egen bekostnad lämna på en återvinningscentral, t.ex. i Bromma eller i Upplands Väsby.  

/Styrelsen