FAQ/vanliga frågor


Allmän aktsamhet

Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer i gemensamma utrymmen betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar tag kontakt med någon i styrelsen eller med fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén. Endast styrelsen har rätt att beställa underhåll och reparationer av gemensamma utrymmen, kontakta oss på info@brfodde.se.


Andrahandsuthyrning
Du som hyr i andra hand eller du som önskar hyra ut i andra hand ska vara medveten om att all andrahandsuthyrning enligt stadgarna måste vara godkänd av styrelsen. Ansökningsblankett finns tillgänglig på www.brfodde.se. Ett giltigt skäl ska finnas för andrahandsuthyrningen.
 

 • Godkännande om andrahandsuthyrning ges högst 12 månader i taget. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut.
 • Det är enligt Bostadsrättslagen inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd. Enligt stadgarna kan du komma att förlora bostadsrätten.
 • Det juridiska ansvaret för bostadsrätten kvarstår alltid hos ägaren, med andra ord även under perioden för andrahandsuthyrning.

 
Ansvar
Som bostadsrättshavare har Du ett väsentligt större ansvar än som hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar följande se BRF Oddes stadgar för vidare information.Avgift och avier
Har du frågor om din avgift eller om avgiftsavier ringer du vår ekonomiska förvaltare. Kontaktinformation finner du på deras hemsida, www.frubo.se.
 

Balkonger och uteplatser
Se fliken Balkong inglasning ifall ni önskar detta i lägenheten.

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

  a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal       balkong-/uteplatsmöblering,

  b) skakning av mattor

  c) på balkong får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket.


Barnvagnar
På grund av lagar avseende brandvägar och relaterad risk får inget stå i trappuppgångarna, inkluderande barnvagnar. I varje trapphus finns det ett rum för barnvagnar på bottenvåningen och inget annat får stå där.


Brandvarnare
Det är varje bostadsrättshavares skyldighet att se till att fungerande brandvarnare finns installerade på relevanta platser i lägenheten.


Bredband
Föreningen har avtal med ComHem och för samtliga lägenheter ingår 10 Mbps Internet (uppgraderas till 50Mb under 2014). Fiber finns in till varje lägenhet och för att teckna avtal kontakta www.comhem.se

Möjlighet finns att uppgradera till högre bandbredd med en gruppavtalsrabatt.


Cykelrum
Cykelrummet finns i garaget vid Hanstavägen 90 och är endast till för förvaring av cyklar.


Fastighetsskötsel
För närvarande utförs fastighetsskötseln av CEMI AB.


Felanmälan
Gå till fliken Felanmälan på hemsidan


Fest
Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik kan vara störande för dina grannar. Förvarna gärna genom att i god tid sätta upp en liten lapp där du berättar att du ska ha fest. Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen är extra angeläget att vara tyst.


Fönster
Målning och underhåll av utsidan av fasad, fönster och balkongdörrar samt räcken måste ske i samarbete med föreningen. Målning av lägenhet, liksom tätning av fönster är däremot en av de saker du som enskild medlem har att sörja för. Föreningen betalar alltså inte för till exempel tätningslist. Inte heller för att någon sätter fast den åt dig. Skulle en ruta gå sönder är det även där den enskilde medlemmen som ansvarar för att få in en ny ruta.


Förbättringsförslag
Förslag kan skickas till info@brfodde.se. Vissa saker kan inte styrelsen ta beslut om och kan inlämnas som en motion inför den årliga föreningsstämman.

 
Förråd
I förråd får inga brandfarliga vätskor eller ämnen förvaras. Undvik att förvara stöldbegärliga saker i förråd.

På grund av lagar avseende brandvägar och relaterad risk får inget stå i allmänna utrymmen. Allmänna utrymmen avser trappuppgångar, korridorer, garage etc.. På grund av utrymnings- och brandskäl kommer dessa föremål att fraktas bort. Kostnaden för detta debiteras bostadsrättshavaren.


Försäkring
Du som enskild bostadsrättsinnehavare bör, om du inte redan har gjort detta, införskaffa en hemförsäkring. Du behöver inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring, då detta ingår i föreningens försäkring. Den som drabbas av tex. en vattenskada kontaktar Vardia Försäkring och uppger föreningens försäkringsnummer 725076 och era uppgifter som namn, personnummer och föreningens organisationsnummer: 769613-9166. Ärendet regleras då mellan Vardia och medlemmen. Eventuella självrisker måste medlemmen själv betala.


Försäljning av bostadsrätt
När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen.

Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev pantsättningsdokument) till Frubo AB som gör en sammanställning och tar kreditupplysningar på nya medlemmar, samt hanterar kommunikation med styrelsen.
För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan skickas direkt till Frubo AB www.frubo.se och inte till styrelsen.


Gemensamma kostnader
Var sparsam med vattenförbrukning. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för el och värme i gemensamma utrymmen betalas av alla gemensamt.


Grillning
Grillning på balkong eller egen uteplats är tillåten endast med el- och gasolgrill försedda med lock.


Hemsidan
BRF Oddes hemside hitter du på www.brfodde.se. Här finns bland annat information om föreningen, årsredovisning, BRF stadgar, mm. Ska du sälja - tipsa mäklaren om denna webbplats.


Hissen
Då och då flyttar nya boenden in och ut, eller hämtar t.ex nya möbler, och det är viktigt att man är försiktig, så hissen och spegeln inte skadas. Skador i hissen måste föreningen åtgärda och kostnaderna kommer i slutändan alla medlemmar stå för.


Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning.


Hänsyn till dina grannar
Respektera dina grannars möjlighet att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att störas av

hög musik, buller eller annat oväsen.

 • Skall du exempelvis ha fest, informera dina grannar i god tid.
 • Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att t.ex. använda hushållsmaskiner, spela högmusik (trådlösa hörlurar är en utmärkt lösning) eller använda borrmaskin under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.
 • Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen får inte störande arbeten förekomma.
 • Tänk på att ditt golv är grannens tak.

Om du blir störd är det bäst att du själv först talat med den som stör. Om ett vänligt påpekande inte hjälper, kan klagomål framföras till styrelsen. Sådana klagomål skall framföras skriftligen.


Inglasning av balkonger
Styrelsen arbetar för närvarande med intresseanmälan, bygglov och offerter för inglasning av balkonger.


Kabel-TV
Föreningen har avtal med ComHem och alla lägenheter har gratis Grundutbud. För att teckna andra avtal kontakta www.comhem.se,


Motioner
Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Lämna din motion till styrelsen i god tid före årsstämman (mer information under "Årsstämma") och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer.


Ohyra
Föreningen har försäkring för sanering av skadedjur. Handla snabbt vid t.ex. angrepp av mjölbaggar, möss/råttor etc. så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter.

Kontakta Nomor på 077-112 23 00, eller deras skadeanmälan nomor.se/skadeanmalan, m ohyra finns i er lägenhet.
Uppge att du har Vardia försäkring och ange även försäkringsnumret 725076

Mejla info@brfodde.se om du ser ohyra i allmänna utrymmen.


Protokoll
Protokoll från årsstämman läggs ut på hemsidan efter varje årsstämma.


Renoveringar
Bostadsrättshavaren har rätt att göra förändringar, men väsentliga sådana kräver styrelsens tillstånd. Vid väsentliga förändringar (såsom t.ex. rivning/flyttning av vägg, omfattande ombyggnation av kök, badrum, mm), måste en ansökan om detta, jämte bifogad ritning av planerad förändring, lämnas in till styrelsen för godkännande antingen via mejl eller i postlådan på Hanstavägen 90.
Det viktigt att du läser igenom stadgarna vad du får och inte får göra utan att det är godkänt av styrelsen. Se speciellt paragraf §26-32 i våra stadgar som finns på hemsidan www.brfodde.se.

Rökning
Observera att rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen på grund av brandrisken.

Röker du utanför fastigheten, tänk på att dina grannar kan ha öppna fönster. I samband med ev.

allergier samt allmän trivsel, så förslår vi att du går en bit bort från fastigheten när du röker

utomhus, samt att du själv tar hand om dina fimpar. Inga fimpar får slängas på mark eller utanför balkong då dessa hamnar på din grannes balkong/uteplats.


Skötselråd 
Vänligen se hemsidan och specifikt ”Skötselanvisningar” för allmän information om skötsel.

Sop- och avfallshantering
Bostadsrättsföreningen källsorterar sopor och avfall. På kärl för sopor och avfall finns information vad som får kastas i respektive kärl. Sopor och avfall i fel kärl eller sådant som inte får kastas i kärlen innebär stora extra kostnader för bostadsrättsföreningen. Av bild och text på sop- och avfallskärl framgår vad som får kastas i respektive kärl.
Annat avfall, exempelvis el- och elektronikavfall samt föremål som ej får plats i behållaren, ansvarar var och en för att det transporteras till miljöstation.

Närmaste återvinnings central finns på Enköpingsvägen 129, Sundbyberg.Stadgar
BRF Oddes stadgar finns på hemsidan. Läs dessa noga, då det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. Här finns regler som gäller det juridiska och

här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som BRF-innehavare. Stadgarna är även

bifogade i denna A-Ö.


Styrelsen
Styrelsens medlemmar består av ett antal ordinarie ledamöter och suppleanter, som är valda av föreningens medlemmar på årsstämman. Styrelsen har möten en gång per månad. Namn och kontaktinformation till styrelsen finns på hemsidan.

Problem som rör fastigheten sköts i första hand av en felanmälan till styrelsen.

Kontaktinformation står på anslagstavlorna.


Städning
Har du synpunkter på städningen i fastighetens allmänna utrymmen - hör av dig till styrelsen.


Säkerhet
Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd i husen. Lämna inte förråd olåsta. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. Vid framförande av fordon inom gården, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.

Stäng alltid tvättstugans fönster när ni inte är i tvättstugan för att minimera inbrottsrisken.


Tvättstugan
Var och en som använder tvättstugan och dess lokaler är ansvarig för rengöring av golv och maskiner samt borttagande av ludd från torktumlaren. Notera att tvättiderna är mellan 07:00 och 22:00. Det är förbjudet att tvätta mattor och annat som inte är avsett för maskintvätt.

Har tvättning-en inte påbörjats en 20 minuter efter tvättidens början har annan hyresgäst rätt att ta din tvättid.


Vattenskada
Om du råkar ut för en vattenskada som du eller din granne har försakat, ta omedelbart kontakt med både vår tekniska förvaltare (se Felanmälan för kontaktuppgifter) och ditt försäkringsbolag samt Vardia (se Försäkring ovan).

Värme i lägenheten
Finns under Bra att Veta / Värme i Lägenhet

Årsredovisning och årsstämma
Den ordinarie årsstämman hålls normalt under Maj eller Juni månad. Kallelse till stämma sker genom utskick till föreningens alla medlemmar.
Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, revisor samt behandlar motioner. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.
Om du inte kan vara med själv på stämman kan du skriftligen företrädas av ombud, som röstar å dina vägnar.Välkommen till oss med frågor.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Odde.

Innehåll
 • Andrahandsuthyrnin
 • Avgift & Avier
 • Balkonger och uteplatser
 • Barnvagnar
 • Brandvarnare
 • Bredband
 • Cykelrum
 • Fastighetsskötsel
 • Felanmälan
 • Fest
 • Fönster
 • Förbättringsförslag
 • Förråd
 • Försäkring
 • Försäljning av bostadsrätt
 • Gemensamma kostnader
 • Grillning
 • Hemsidan
 • Hissen
 • Husdjur
 • Hänsyn till dina grannar
 • Inglasning av balkonger
 • Kabel-TV
 • Motioner
 • Ohyra
 • Protokoll
 • Renoveringar
 • Rökning
 • Skötselråd 
 • Sop- och avfallshantering
 • Stadgar
 • Städning
 • Säkerhet
 • Tvättstugan
 • Vattenskada
 • Värme i lägenheten
 • Årsredovisning och årsstämma