Informationsbilagor

Balkonginglasning

Vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 beslöt föreningen att godkänna inglasning av balkonger i enlighet med beviljat bygglov.


Bygglovet beviljades 2015-05-12 av kommunens Miljö- och byggnadskontor.
Bygglovet gäller i 5 år och inglasningen av balkongen måste vara klar innan 2020-05-12.


Observera att enligt kommunens bestämmelser är inglasning av Uteplatser på bottenvåning inte godkänd och endast glastak är godkänt som tak över de översta balkongerna.

Avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren:

Vid inglasning av balkong skall ett avtal först tecknas med föreningen.

Medlem i föreningen lämnar in två underskrivna avtal till styrelsen för godkännande att glasa in balkongen. Styrelsen undertecknar båda exemplaren, och returnerar därefter ett exemplar till medlemmen. Se bilaga nedan ” Avtal Balkonginglasning Brf Odde_v1.0”

Notera att Styrelsen enbart accepterar att inglasning sker genom företaget Balkongrutan AB. Detta för att få inglasningar med samma utseende, kvalitet och hållbarhet.

Tänk på att:

Kontrollera att din hemförsäkring gäller ifall något oväntat skulle inträffa. Du ansvarar själv för eventuella skador till följd av inglasningen.

En inglasad balkong utan bygglov och föreningens godkännande är ett svartbygge som du kommer anmodas att ta bort och/eller få böta för.

Vänligen se Bilagor på denna sida.