Andrahandsuthyrning av Bostadsrätt

Enligt föreningens stadgar (§30) får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Om bostadsrättsinnehavare önskar hyra ut lägenheten i andra hand ska ni fylla i ansökan och mejla till info@brfodde.se.