Trivselregler

Dessa regler ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och vår gemensamma trivsel.

1. Allmän aktsamhet

Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av det som enligt stadgarna inte ingår i underhåll och reparationer av lägenheter betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar tag kontakt med någon i styrelsen eller med fastighetsskötarfirman enligt kontaktuppgifter i information på anslagstavlan i entrén. Endast styrelsen har rätt att beställa underhåll och reparationer.

2. Om säkerhet

Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte in någon okänd i husen.
Lämna inte förråd olåsta.
Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
Vid framförande av fordon inom fastigheten, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.

3. Gemensamma kostnader

Var sparsam med vattenförbrukning. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för kallvatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla gemensamt.

4. Balkonger och uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/uteplatsmöblering,
b) skakning av mattor,
c) på balkong får blomlådor inte placeras utanför balkongräcket.

5. Grillning

Grillning på balkong eller egen uteplats är tillåten endast med el- och gasolgrill försedda med med lock. All form av kolgrillning är förbjuden på föreningens mark från och med 2016-05-18, detta gäller även innergården, balkonger och uteplatser.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att rester kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelförråd.
Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i entréer eller i trapphus.

8. Leksaker, cyklar, etc

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar, etc samlas ihop efter dagens slut och antingen förvaras i lägenhetsförråd eller på anvisad förvaringsplats.

9. Sop- och avfallshantering

Bostadsrättsföreningen källsorterar sopor och avfall. På kärl för sopor och avfall finns information vad som får kastas i respektive kärl. Sopor och avfall i fel kärl eller sådant som inte får kastas i kärlen innebär stora extra kostnader för bostadsrättsfördelningen. Av bild och text på sop- och avfallskärl framgår vad som får kastas i respektive kärl.
Annat avfall, exempelvis el- och elektronikavfall samt skrymmande saker, än sådant som får kastas i bostadsrättsföreningens kärl, ansvarar var och en för att det transporteras till miljöstation.

10. Förråd

I förråd får inte förvaras brandfarliga vätskor. Undvik att förvara stöldbegärliga saker i förråd.

11. Parabolantenner

Det är inte tillåtet att sätta upp/fästa parabolantenn på balkongräcken eller på fasad eller på fönster- eller dörrkarmar.

12. Markiser

Markis får sättas upp endast efter tillstånd av styrelsen. Färgnyans och hur markis sätts fast bestäms av styrelsen.

13. Störningar

Visa dina grannar hänsyn. Undvik störande ljud. Detta gäller utomhus, i lägenheten, i entréer och i trapphus. Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen är extra angeläget att vara tyst. Om du ska ha fest – informera grannarna i förväg.

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning.

15. Andrahandsuthyrning

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar.

16. Lägenhetsunderhåll

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar.

17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten, exempelvis lägga nya golv, sätta upp nya skåp och byta vitvaror i kök. Mera omfattande åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Kontakta styrelsen innan du sätter igång. Ta också hänsyn till dina grannar når du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Under tiden från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen får inte störande arbeten förekomma.

Dessa trivselregler har beslutats av bostadsrättsföreningens styrelse 2013-05-14.